top of page

Persondatabeskyttelse på Vandrigsgaard Hundehotel

 

I forbindelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give jer en række oplysninger om hvordan vi behandler jeres data. Vi har en privatlivspolitik, hvor I kan læse om behandlingen af jeres data som kunder på Vandrigsgaard Hundehotel.

 

Vi understreger at vi alene behandler jeres oplysninger til brug internt på Vandrigsgaard Hundehotel i forbindelse med pasning af jeres hunde.

Vandrigsgaard Hundehotel udleverer som udgangspunkt ikke jeres data til andre (læs deling af oplysninger længere nede på siden) og kun os selv samt ansatte på Vandrigsgaard Hundehotel har direkte adgang til jeres personlige oplysninger.

 

Vandrigsgaard Hundehotel er dataansvarlig for brug af personoplysningerne, som vi har modtaget fra jer og vi sikrer, at jeres oplysninger kun bruges i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Vandrigsgaard Hundehotel kan kontaktes på følgende måder:

Vandrigsgaard Hundehotel

Vandrigsvej 17

4660 Store Heddinge

Tlf. 29937000

Mail: vandrigsgaard@gmail.com

Cvr nr. 39987538

 

Formålet med behandlingen af jeres oplysninger er at kunne håndtere jer som kunde på Vandrigsgaard Hundehotel, hvilket omfatter: 

 

 • Ejerforhold til de enkelte hunde.

 • Kontaktoplysninger for hundene under deres ophold på Vandrigsgaard Hundehotel.

 • Fakturering samt eventuelle orienteringer omkring aktiviteter eller tilbud fra Vandrigsgaard Hundehotel.

 • Brug af situationsbilleder/foto/film omkring de enkelte hundes ophold på hundehotellet..

 • Eventuelle udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om jeres kundeforhold til os.

 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

 

Vi behandler alene personoplysninger på kæledyrsejere uanset alder, som er kunder på Vandrigsgaard Hundehotel. Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresser, pasningsperioder samt kæledyrs-relevante oplysninger.

 

Vi videregiver om nødvendigt personoplysninger til følgende:

 • Dyrlæger/veterinærer

 • Fødevarestyrelsen

 • Skat

 • Journalister der dækker hundehotellet i reportager og artikler (dog kun med de enkelte hundeejeres udtrykkelige mundtlige tilladelse)

 • Vandrigsgaard Hundehotels revisor

 • Politiet (dog kun ved fremvisning af retskendelse)

 • Vandrigsgaard Hundehotels advokat (hvis påkrævet)

 

Hvor indhenter i jeres oplysninger:

Personoplysningerne på Vandrigsgaard Hundehotel indhentes alene hos jer eller den værge/myndighed som måtte varetage jeres interesser.

 

Opbevaring af personoplysninger:

Vi opbevarer jeres personoplysninger så længe det skønnes at I er kunder på Vandrigsgaard Hundehotel.

 

Jeres rettigheder:

 • I har ret til at få indsigt i de oplysninger som vi har på jer.

 • I har ret til at få urigtige eller irrelevante oplysninger om jer selv ændret eller slettet.

 • I har ret til at få slettet oplysninger om jer selv såfremt I ikke længere ønsker at være kunder på Vandrigsgaard Hundehotel.

.

Ønskes jeres rettigheder anvendt skal I kontakte Vandrigsgaard Hundehotel.

I kan læse mere om jeres rettigheder i datatilsynets vejledninger på www.datatilsynet.dk

I har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis I er utilfredse med den måde vi behandler jeres

personoplysninger på.

 

Eventuel revidering:

Vi opdaterer denne privatlivspolitik såfremt der sker ændringer i den måde som vi behandler jeres persondata på.

 

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website.

 

Med venlig hilsen

Vandrigsgaard Hundehotel.

bottom of page